Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2012

kurczeno
8085 7019
Reposted fromkniepuder kniepuder viaShekina Shekina
kurczeno
Reposted fromEvilDeath EvilDeath vialanforme lanforme
kurczeno
kurczeno
kurczeno
Play fullscreen
we think the same things at the same time..
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viarollinsonowa rollinsonowa
kurczeno
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
kurczeno
6102 bd07
Reposted frometerycznie eterycznie viaShekina Shekina
kurczeno

January 10 2012

kurczeno
kurczeno
5993 47f5
Reposted fromsouxie souxie vialugola lugola
kurczeno
1627 7048
kurczeno
kurczeno
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
kurczeno
Deszcz przestanie padać. Zimno przeminie. W czyimś uśmiechu i w czyjejś czułej dłoni odczujesz, że znów jest wiosna i zaczniesz znów żyć.
— Phil Bosman, "Człowieku, lubię cię".
kurczeno
Jeśli jesteś podobna do Alicji K., to każdy tydzień zaczynasz od postanowienia, że będziesz więcej czytać, mniej jeść, ciężej pracować, rozsądniej pić i bardziej dbać o siebie. I każdy tydzień kończysz atakiem nienawiści do siebie samej, bo nic nie przeczytałaś, za dużo jadłaś, jesteś do tyłu z pracą, nie ćwiczyłaś i jesteś niedospana.
— Caroline Knapp "Alicji K. życiowy poradnik bezradnik"
Reposted fromsaku saku viarollinsonowa rollinsonowa
kurczeno
4572 6d46 500
zdjęcie telefonem
Reposted frompierdolety pierdolety vialola lola
kurczeno
kurczeno
3745 f5e9
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaeazyi eazyi
kurczeno
9891 6a62
Reposted from160cm 160cm viazwierzejuczne zwierzejuczne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl